Telefon: 887-242-887

flagi

Bezpieczeństwo danych

 

Dbając o jak najwyższą jakość świadczonych usług oraz o bezpieczeństwo naszych klientów połączenie z aplikacją Inteligentnego Centrum Monitoringu ICM odbywa się za pomocą wysokiej jakości połączenia szyfrowanego, takiego samego jak w przypadku transakcji bankowych.

Ponadto oświadczamy, iż posiadamy niezbędne tytuły prawne do wszelkiego oprogramowania wykorzystywanego przy świadczeniu oferowanych usług oraz niezbędną infrastrukturę techniczną, zapewniającą możliwość stałego dozoru obsługi sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w urządzeniach elektronicznych i systemach Inteligentnego Centrum Monitoringu ITM, która zapewnia zachowanie gromadzonych w ten sposób danych w tajemnicy i bez dostępu osób nieuprawnionych.

Oświadczamy również, iż cała infrastruktura techniczna posiada alternatywne możliwości zachowania ciągłości świadczenia usług zawartych w ofercie w przypadku awarii lub konieczności serwisu Bazy Monitoringu, jak również w przypadku sabotażu lub innych zagrożeń (w tym terrorystycznych), poprzez zapewnienie ciągłości świadczenia usług (24h/dobę) za pomocą centrum monitoringu zlokalizowanego w innej miejscowości niż Inteligentne Centrum Monitoringu ITM.